no2hormonedisruptingchemicals.org
EN - ES - DE - FR - SV - NL - DA

SIG "NEJ" TIL HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

FORTÆL EU-KOMMISSIONEN, AT DU VIL FJERNE HORMONFORSTYRRENDE STOFFER FRA VORES LIV FOR AT BESKYTTE VORES SUNDHED!

Hormonforstyrrende stoffer (EDC’er), er kemikalier, der kan forstyrre naturlige hormoner, kemiske budbringere i vores krop.

Vores daglige eksponering for disse kemikalier - i vores fødevarer, kosmetik, boliger, arbejdspladser, skoler og hospitaler, for blot at nævne nogle få, skal stoppe for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed.

Videnskabelige beviser forbinder eksponering for hormonforstyrrende stoffer med et stigende antal af hormonrelaterede kræftformer såsom bryst- eller testikelkræft, fertilitetsproblemer, diabetes og fedme samt lærings- og adfærdsmæssige problemer hos børn. Eksponering forstyrrer også de hormonelle systemer i dyrelivet. Verdenssundhedsorganisationen WHO har kaldt hormonforstyrrende stoffer en ’global trussel’.

På grund af lobbyarbejde fra industrien har Europa-Kommissionen udsat handling på hormonforstyrrende stoffer. Imidlertid er der nu lanceret en offentlig høring for at indsamle feedback om offentlighedens bekymringer.

Læs mere...

Vi har brug for din hjælp med at sende et stærkt budskab til Europa-Kommissionen. Deltag i den offentlige høring og hjælp os med at presse tilbage mod industriens lobbyvirksomhed, der ellers kan svække handling på hormonforstyrrende stoffer på bekostning af menneskers sundhed, miljø og dyreliv!

Det er den eneste chance, du har, for direkte at give din mening og for at blive hørt i Bruxelles.

Take action click here

EDC-frit Europa

Mange enkeltpersoner og grupper er involveret i vores "EDC-frit Europa"-kampagne. Vi har partnere i hele Europa, hver med deres eget netværk af NGO'er og medlemmer. Denne brede alliance af offentlig interesse omfatter fagforeninger, forbrugere, folkesundheds- og sundhedspersonale, fortalere for forebyggelse af kræft, miljøforkæmpere og kvindegrupper.

Vores mål er at øge den offentlige bevidsthed og opfordre til en hurtigere statslig indsats på området for kemikalier, der er giftige for vores sundhed. Mere information findes på www.edc-free-europe.org

* * *

Take action

Tak for din interesse. Desværre lukkede Europa-Kommissionen den offentlige høring den 16 januar 2015. Det endelige resultat vil først blive offentliggjort senere i 2015 (ved en endnu ikke nærmere bestemt dato). Når resultatet foreligger, vil vi dele det via hjemmesiden ‘EDC Free Europe’.

Vores svar på høringen samt uddybende information omkring de skadelige effekter af hormonforstyrrende stoffer for vores sundhed vil stadig være at finde på denne hjemmeside.

Hvis du fortsat er interesseret i at modtage opdateringer omkring vores kampagne om hormonforstyrrende stoffer, skal du via hjemmesiden ’EDC Free Europe’ tilmelde dig ’campaign news’ (al information herfra vil være på engelsk).

Med venlige hilsner,
EDC-Free Europe

 

Alder Select
Køn Select
Uddannelse Select
Land Select
Udfyld venligst alle ovenstående felter!
Den indtastede e-mail er ugyldig!

Spørgsmål 1 af 2

Har du eller din organisation været involveret i videnskabelige spørgsmål i relation til hormonforstyrrende stoffer indenfor de seneste 3 år, og på hvilken måde? (mulighed for flere svar)

Gå tilbage

Spørgsmål 2 af 2

Har du eller din organisation været direkte involveret i/påvirket af nedenfor nævnte EU-lovgivning indenfor de seneste 3 år? (mulighed for flere svar)

Gå tilbage

Du er der næsten

I hvilken sammenhæng er du blevet gjort bekendt med debatten omkring hormonforstyrrende stoffer?

Gå tilbage
20.440
SIGER NEJ TIL
HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

**

Spørgsmål og svar

Her kan du finde dine spørgsmål og svar.

Powered by