no2hormonedisruptingchemicals.org
EN - ES - DE - FR - SV - NL - DA

SÄG NEJ TILL HORMONSTÖRANDE KEMIKALIER

UPPMANA EUROPEISKA KOMMISSIONEN ATT SKYDDA VÅR HÄLSA GENOM ATT TA BORT DE HORMONSTÖRANDE KEMIKALIERNA UR VÅRA LIV!

Hormonstörande kemikalier är kemikalier som kan störa de naturliga hormonerna vi har i kroppen.

Vår dagliga exponering för hormonstörande kemikalier– i bland annat maten, sminket, hemmet, arbetsplatserna, skolorna och sjukhusen, måste stoppas för att kunna skydda både nuvarande och framtida generationernas hälsa.

Vetenskapliga bevis länkar de hormonstörande kemikalierna till bland annat bröstcancer, testikelcancer, fertilitetsproblem, diabetes, fetma och inlärning- och beteendestörningar hos barn. Exponeringen stör också djur- och växtlivet. Världshälsoorganisationen (WHO) har kallat hormonstörande kemikalier ett ’globalt hot’.

På grund av intensiv industrilobbying har Europeiska Kommissionen skjutit upp åtgärder mot hormonstörande kemikalier. De har däremot lanserat en rådfrågning av allmänhetens synpunkter.

Läs mer...

Vi behöver din hjälp för att skicka ett starkt budskap till Europeiska kommissionen. Ta del av kommissionens rådfrågning och hjälp oss slå tillbaka mot industrilobbyingen! Annars kan åtgärderna mot hormonstörande kemikalier försvagas till priset av hälsa, miljö och djurliv.

Det här är den enda chansen du får för att ge din åsikt och göra dig hörd i Bryssel.

Take action click here

Ett Europa fritt från hormonstörande kemikalier

Många människor och föreningar deltar i vår kampanj för ett Europa fritt från hormonstörande kemikalier. Vi samarbetar med aktörer över hela Europa, alla med sitt eget nätverk av föreningar och medlemmar. Denna breda allians av olika aktörer inkluderar fackföreningar, konsumenter, sjukvårdspersonal, patientföreningar, naturföreningar och kvinnogrupper.

Vårt mål är att öka allmänhetens medvetenhet och betona vikten av att myndigheterna snarast löser problemen med farliga kemikalier.  Mer information finns på:  www.edc-free-europe.org

* * *

Agera

Tack för visat intresse. Tyvärr har tiden för Europakommissionens konsultation gått ut (16 januari 2015). Resultatet kommer meddelas senare under 2015 och då finnas tillgänglig på EDC Free Europes hemsida.

Våra svar på konsultationen samt information om hormonstörande ämnens negativa effekter finns dock fortfarande tillgängligt här på hemsidan.

Med vänliga hälsningar
EDC-Free Europe

P.S. If you would like to continue to receive campaign updates on hormone
disrupting chemicals, please visit the EDC Free website and sign up for
campaign news
. D.S.

 

Ålder Select
Kön Select
Utbildningsnivå Select
Ort Select
Var snäll och fyll i alla fält.
E-postadressen är ogiltig.

Fråga 1 av 2

Har du eller din organisation varit involverade i det vetenskapliga arbetet med hormonstörande ämnen de senaste tre åren? Om ja, hur?

Gå tillbaka

Fråga 2 av 2

Har du eller din organisation under de senaste tre åren varit direkt involverad i eller påverkad av EU-lagstiftningen som nämns nedan? (Mer än ett svar är möjligt)

Gå tillbaka

Nästan klar

På vilket sätt har du blivit medveten om diskussionerna kring hormonstörande kemikalier?

Gå tillbaka
20,440
SÄGER NEJ TILL
HORMONSTÖRANDE KEMIKALIER

**

Frågor och svar

Här kan du hitta frågorna och svaren.

Drivs av